Menu Zamknij

Krzyże i Kapliczki

Krzyże i Kapliczki na terenie parafii Dobrzyniewo Kościelne.

Krzyży i kapliczki na stałe związane są z krajobrazem naszej Ojczyzny. Są one elementem historii i symbolem wielowiekowej wiary. Te dawne zostały ocalone dzięki tradycji i pobożności prostego ludu i dzisiaj stanowią wartość zabytkową. Krzyże i przydrożne kapliczki budowano z przeświadczeniem, że dopiero wtedy dana miejscowość nabierze chrześcijańskiego charakteru. Mieszkańcy zbierali się wokół nich, aby wspólnie się modlić, podczas nieszczęść i podczas świąt. Ludzie, przechodząc obok nich, zdejmowali nakrycia głowy i żegnali się. Krzyże często umieszczano na rozstajach dróg aby stanowiły dla podróżnych punkty orientacyjne, wskazywały właściwy kierunek. Do krzyża też wędrowały kondukty żałobne, przy nich następowało pożegnanie zmarłego i odwiezienie do kościoła.

Przydrożne krzyże i kapliczki stanowią skarb dziedzictwa kulturowego. Tworzą historię, ale również są świadectwem wiary. Warto je wciąż na nowo odkrywać i poznawać. Warto poznać te które są obok nas i dlatego prezentujemy te, które są tak blisko nas w dobrzyniewskiej parafii.

Materiały zebrano i opracowano w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze widziane oczyma młodzieży gimnazjalnej” przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym pod kierunkiem pani Ireny Bruj i pani Agnieszki Konopko. Projekt został zrealizowany w 2005 roku ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse 2004 – Małe Granty Regionalne prowadzonego wspólnie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Dziękujemy za udostępnienie nam owych materiałów.

Udostepnij: