Menu Zamknij

PFRON

Parafia Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym realizowała projekt pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Dobrzyniewie Kościelnym”dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Okres realizacji projektu: od 2023-09-01 do 2023-12-31

Cel projektu:

Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych, zwiększenie dostępności architektonicznej i zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych do terenów przykościelnych zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym poprzez budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiającej im swobodne i bezpieczne przemieszczanie się z parkingu na teren przykościelny.

Budowa pochylni umożliwi osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, ich rodzinom i opiekunom, pełne uczestnictwo w życiu religijnym i społecznym kościoła, integrację ze społecznością parafialną oraz poprawę jakości życia tej grupy społecznej.

Kwot dofinansowania projektu z PFRON:46 507,83 zł

Udostepnij: