Menu Zamknij

Droga Krzyżowa

Do rejestru zabytków województwa podlaskiego w roku 2003 wpisano 14 stacji Drogi Krzyżowej umieszczone w kościele parafialnym w Dobrzyniewie Kościelnym.

RAMA Z DRÓG KRZYŻOWYCH

Styl: rococowy
Czas powstania:XVIII wiek
Materiał: drewno, snycerka, złocenia

Ramy rococowe ze stacji Dróg Krzyżowych. Wykrój rococowy zdobione ornamentem rocailli, koguciego grzebienia, małżowiny usznej. Lico ramy z motywem „kreski i przecinka”. Całość złocona.

OBRAZ – JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ – I stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum zwrócony w lewo Chrystus o pochylonej głowie i związanych rękach. Przed nim siedzący na podwyższeniu Piłat, obok klęcząca postać z miską w dłoni. Z prawej dwaj żołnierze w rzymskich zbrojach oraz trzy postacie męskie. Kolorystyka zgaszona, płaszcz Chrystusa ciemnoczerwony, szaty postaci ciemnoniebieskie, Piłat w szarobiałym płaszczu. Sygnatura na bocznej ścianie cokołu Piłata „A. Strunge 1882”.
Obraz oprawiony w złoconą ramę w rokokowym wykroju.

OBRAZ – JEZUS BIORĄCY KRZYŻ NA SWE RAMIONA – II stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

Nieco z lewej postać Chrystusa w cierniowej koronie, podtrzymującego prawym ramieniem krzyż. Z lewej postać żołnierza rzymskiego, w centrum w głębi mężczyzna ujęty wprost, w turbanie na głowie, w prawej uniesionej dłoni bicz. Obok zwrócony ku Chrystusowi Szymon Cyrenejczyk podtrzymuje krzyż. Z prawej w głębi rzymski żołnierz na koniu. Kolorystyka zgaszona, płaszcz Chrystusa ciemnoczerwony, szaty postaci sinawo niebieskie. Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – JEZUS PIERWSZY RAZ POD KRZYŻEM UPADA – III stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum postać Chrystusa klęczącego, prawe ramię podtrzymuje krzyż. Wokół Chrystusa trzej mężczyźni zwróceni ku Niemu – z lewej i prawej żołnierze rzymscy, w centrum w głębi mężczyzna w turbanie, z biczem w prawej dłonie. Żołnierz z prawej z włócznią w obu dłoniach otwiera bok Chrystusowi. Kolorystyka zgaszona, krzyż ciemnobrązowy, zbroje żołnierza stalowoszare.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – JEZUS SPOTYKA SIĘ Z NAJŚWIĘTSZĄ MATKĄ – IV stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

Nieco z lewej postać klęczącego Chrystusa podtrzymującego prawym ramieniem krzyż. Nieco w głębi mężczyzna podnoszący ramiona krzyża. Z prawej grupa z klęczącą Matką Bożą podtrzymywaną z obu stron przez Marię Magdalenę i świętego Jana Chrzciciela. W głębi rycerze rzymscy. Całość w przytłumionej kolorystyce, płaszcz Jezusa czerwony, szaty postaci niebieskie, szare.
Obraz oprawiony w złocona ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI – V stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum zwrócony nieco w lewo Chrystus podtrzymujący na ramionach krzyż. Wokół grupa mężczyzn zwróconych ku Jezusowi – z lewej żołnierz rzymski podtrzymujący krzyż, z prawej nieco w głębi mężczyzna ujęty z prawego boku, podtrzymujący krzyż. Z prawej żołnierz rzymski i brodaty starzec na tle fragmentu monumentalnej budowli. Kolorystyka zgaszona, z przewagą ciemnych czerwieni i brązów.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI – VI stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum ukośnie w prawej krzyż, podtrzymywany przez zwróconego w lewo Jezusa. Przed Nim klęcząca Święta Weronika, w obu wyciągniętych przed siebie dłoniach trzyma chustę z odbitą na niej twarzą Jezusa. Za świętą widoczna częściowo Matka Boska. Z prawej grupa trzech mężczyzn, w głębi żołnierz rzymski. Kolorystyka zgaszona, płaszcz Jezusa czerwony, szaty postaci ciemnoniebieskie.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – CHRYSTUS PO RAZ DRUGI UPADA – VII stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum nieco ukośnie ciało Chrystusa leżącego na ziemi pod ciężarem krzyża. Z lewej mężczyzna trzyma Jezusa za ramię, nad nim żołnierz rzymski z biczem uniesionej dłoni oraz mężczyzna w turbanie podtrzymujący ramię krzyża. Z prawej w głębi żołnierz rzymski na koniu.Kolorystyka żywa, z przewagą czerwieni, w górze niebieskie niebo.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – CHRYSTUS POCIESZA NIEWIASTY JEROZOLIMSKIE – VIII stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum zwrócony w lewo Chrystus z krzyżem dźwiganym na prawym ramieniu, prawa dłoń uniesiona ku górze. Z lewej przed nim grupa czterech kobiet, z których dwie klęczą. Z prawej trzej mężczyźni zwróceni ku Jezusowi. Kolorystyka zgaszona, szaty czerwone i ciemnoniebieskie, niebo szaroniebieskie.
Obraz oprawiony w drewnianą ramę o rokokowym wykroju, z grzebieniami rokokowymi i ratajami. Rama złocona.

OBRAZ – CHRYSTUS PO RAZ TRZECI UPADA – IX stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum ciało Chrystusa leżące na ziemi pod ciężarem krzyża. Z lewej żołnierz rzymski z włócznia skierowaną ku Chrystusowi. W oddali częściowa postać Matki Boskiej z rękami uniesionymi w geście modlitewnym. Z prawej oprawce w turbanie z biczem w uniesionej dłoni oraz półnagi mężczyzna podtrzymujący ramię krzyża. W głębi dwaj półnadzy mężczyźni oraz żołnierz. Kolorystyka żywa, z przewagą czerwienie, w górze niebieskie niebo.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – JEZUS Z SZAT OBNAŻONY – X stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum zwrócony w ¾ w lewo Chrystus, przedstawiony w momencie obnażenie go z szat. Z lewej dwaj żołnierze rzymscy w zbrojach i szyszakach, zdzierających płaszcz Jezusowi oraz klęczący, zwróconych tyłem do widza mężczyzna. U stóp Chrystusa kubek i kości do gry. Z prawej widoczny częściowo krzyż i klęczący mężczyzna z młotkiem w uniesionej dłoni. W głębi dwaj żołnierze rzymscy. Kolorystyka zgaszona przewagą złamanej czerwienie, perizonium Chrystusa szarobiałe, zbroje żołnierzy szare. Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA – XI stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum ukośnie od lewej ku prawej leżący krzyż, na którym złożone ciało Chrystusa. Przy ramionach krzyża oprawcy przybijający dłonie Chrystusa. Z lewej nieco w głębi żołnierz rzymski na koniu oraz postać mężczyzny z drabiną. Kolorystyka zgaszona z przewagą odcieni oliwkowej zieleni, perizonium Chrystusa szarobiałe, w górze niebieskoszare niebo.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – CHRYSTUS NA KRZYŻU UMIERA – XII stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum rozpięte na krzyżu ciało Chrystusa o głowie pochylonej ku prawemu ramieniu. Z lewej i prawej krzyże z rozpiętymi na nich ciałami łotrów. W dole z lewej Matka Boska o głowie uniesionej i rozłożonych na boki rękach, poza nią dwie postacie widoczne częściowo. Z prawej u stóp Ukrzyżowanego klęcząca Maria Magdalena wsparta głową o krzyż oraz stojący mężczyzna. Szaty postaci fioletowo niebieskie i czerwone tło sinawo niebieskie.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – JEZUSA Z KRZYŻA ZŁOŻONY NA ŁONO MATKI SWOJEJ – XIII stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum nieco ukośnie od prawej ku lewej zdjęte z krzyża ciało Chrystusa złożone na płaszczu. Nieco w głębi klęcząca Matka Boska podtrzymująca lewą ręką ciało Syna. Matka Boska z podniesioną głową. Z obu stron klęczące postacie świętego Jana Chrzciciela i Marii Magdaleny podtrzymującej tors Chrystusa. Z lewej klęczący u stóp Jezusa mężczyzna. Szaty postaci fioletowe i niebieskie, ciało Chrystusa biało szare.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

OBRAZ – JEZUSA ZŁOŻONY DO GROBU – XIV stacja Męki Pańskiej

Styl: eklektyzm
Czas powstania: 1882 rok
Autor: A.Strunge
Materiał: płótno, olej
Umiejscowienie w Kościele: nawa boczna

W centrum kompozycji podtrzymywane przez trzech mężczyzn ciało Chrystusa zdjętego z krzyża. Z prawej zwrócona ku Synowi Matka Boska podtrzymywana przez Marię Magdalenę. Kolorystyka z przewagą złamanej żółcieni i czerwieni, tło ciemnoszare.
Obraz oprawiony w złoconą ramę o rokokowym wykroju.

Udostepnij: